Ja es poden descarregar els documents del PMUS d’Oliva per a la tramitació ambiental al següent enllaç:

PMUS OLIVA PER A LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL

Ja es poden visualitzar els documents de la versió inicial del PMUS d’Oliva

DOC I_MEMÒRIA. DIAGNOSI

DOC II_MEMÒRIA. PLA D’ACTUACIÓ

DOC III_DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ANNEX I_PLÀNOLS

ANNEX II_DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ