Ja pots visualitzar el document de participació:  

 
 
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Oliva es resultat d’un procés de participació de la ciutadania i d’agents interessats a la matèria.
 
activitats de participació desenvolupades al pmus
 
  • 2 reunions de posada en comú amb la corporació municipal
  • Material d’informació. Document d’inici per encetar el procés de participació.
  • Observància a peu de carrer. Mostres de desplaçaments in-situ.
  • Qüestionari digital per conèixer els hàbits de desplaçament i les expectatives de canvi.
  • Reunions sectorials amb actors implicats.
  • Tallers de diagnosi propositiva. 6 i 7 de juny.
 
  • Taller de devolució amb propostes de mobilitat. 4 juliol 2019.
  • Pàgina web: www.mobilitatoliva.es
  • Correu de consultes-aportacions: participa@cercle.es